Thursday, June 05, 2008

Piet Kuiters

( Naar de Nederlandse vertaling.)
Today a Dutch piano player, Piet Kuiters, who was only known to a limited number of jazz lovers. He was born on Christmas day 1934 in Amsterdam and passed away on the 3rd of July 2005. I had read the remembrances to Piet Kuiters, after he deceased, written down by Hans Dulfer in the article, simply titled Piet! ( NJA Bulletin October 2005), but had never heard him playing and that fascinates me !

Some days ago I found some fragments where I heard him for the very first time. In fact he made, as far as I know, only two recordings. During the 1960s he had founded the group Free Jazz Inc. in which musicians like Willem Breuker played. The first fragment I love to share is from a short movie titled Jazz and Poetry in which Piet Kuiters plays the piano, Herman Schoonderwalt on saxophone, Ruud Jacobs on bass and Cees See on drums. The film is made by Louis Van Gasteren, a well known Dutch filmmaker. The poet is Ted "The Hipster" Joans.

In 1966 he made a 45rpm record titled Piet Kuiters and Free Jazz Inc. with Francois Content on pocket trumpet ( like Don Cherry), Piet Kuiters doubling on tenor saxophone and the piano and Glenn Van Wind on drums. The bass player remained unknown. They played two tunes: The Trend and Het Wilhelmus, the Dutch national anthem in free-style jazz, which caused a great deal of controverse.
Piet Kuiters left Holland for several years. He played in The Living Theatre and with John Tchichai and the Cadencia Nova Danica. They played at the Molde Festival in Norway in 1967 and the next fragment is from that festival.

Piet Kuiters returned to The Netherlands in 1977 and played at the International Jazz Festival in Laren, in the centre of The Netherlands. His style of piano playing had evolved from free jazz to bebop and it was clear that he was influenced by the music of Thelonious Monk and Bud Powell.
In December 1993 he made a recording with a young Benjamin Herman titled Roll in High and I guess this CD must to be found somewhere. I'd love to hear it. Piet Kuiters always has been a rather eccentric human being, fasinated by Tai Chi and didn't play often in public since the second half of the 1990s up to his death three years ago.
Source: Jazz Bulletin noumber 57 (October 2005). Hans Dulfer Herdenkt Piet Kuiters ( Piet ! )

Hans Koert keepswinging@live.nlROSA HENDERSON & THE FOUR BLACK DIAMONDS:

Rosa Henderson - Louis Metcalf - Jake Fraxier - Bob Fuller - Cliff Jackson: Daddy come back = I've got somebody now Recorded in New York City on the 5th of June 1926.


Keep swinging

Hans Koert


keepswinging@live.nl

Nederlands ( To the English translation )

Vandaag maken we kennis met de Nederlandse jazzmuzikant, Piet Kuiters, pianist en saxofonist, die alleen bekend gebleven is in beperkte kring. Hij werd geboren op Eerste Kerstdag 1934 in Amsterdam en overleed op 3 juli 2005. Ik las onlangs een herinnering aan Piet Kuiters, eenvoudigweg getiteld Piet! opgeschreven door Hans Dulfer, na zijn heengaan drie jaar geleden. ( NJA Bulletin October 2005). Toen ik dat las realiseerde ik me dat ik tot die groep behoorde die Piet Kuiters nog nooit had horen spelen en dat intrigeerde me.

Een paar dagen geleden vond ik een filmfragment waarop hij meespeelde en voor het eerst kon ik met zijn spel kennismaken. Piet maakte, voor zover ik heb kunnen achterhalen, in ieder geval twee platen. In de jaren zestig richtte hij zijn groep Free Jazz Inc. op, waarin musici speelden als Willem Breuker. Het eerste fragment dat ik vond is uit een korte film van Louis Van Gasteren, de bekende filmmaker, getiteld Jazz & Poetry waarin Piet Kuiters piano speelt, Herman Schoonderwalt op sax, Ruud Jacobs op bas en Cees See op slagwerk. De dichter is Ted "The Hipster"Joans.

In 1966 maakte hij een singeltje getiteld Piet Kuiters en Free Jazz Inc. met Francois Content op pocket trumpet ( in navolging van Don Cherry, denk ik) Piet Kuiters die op tenorsax en piano dubbelt, en Glenn Van Wind op slagwerk. De bassist is onbekend gebleven. Ze speelden twee titels: The Trend en Het Wilhelmus, ons eigen volkslied, in free-jazz, wat nogal wat stof deed opwaaien.
Piet Kuiters woonde verschillende jaren in het buitenland. Hij speelde in het Amerikaanse Living Theatre en met John Tchichai en de Cadencia Nova Danica. Ze speelden op het Molde Festival in Noorwegen in 1967 en het volgende fragment komt van dat festival.

Piet Kuiters keerde in 1977 terug naar Nederland en speelde o.a. op het International Jazz Festival in Laren. Zijn muziek op de piano was ondertussen geƫvolueerd van free jazz naar bebop en je kon goed horen dat hij beinvloed was geraakt door de grootten op het klavier: Thelonious Monk en Bud Powell.
In December 1993 maakte hij opnamen met een toen nog jonge Benjamin Herman getiteld Roll in High en ik vermoed dat deze CD nog wel ergens te vinden moet zijn. Ik zou hem wel eens willen horen, mede omdat ik ook graag luister naar Benjamin Herman op alt. Piet Kuiters is altijd wat excentriek gebleven, zowel als mens als muzikant, hij was gefasineerd door de vechtsport Tai Chi en speelde vanaf de tweede helft van de jaren negentig nog maar sporadisch in het openbaar. Drie jaar geleden overleed hij toch nog onverwacht.
Bron: Jazz Bulletin nummer 57 (October 2005). Hans Dulfer Herdenkt Piet Kuiters ( Piet ! )

Hans Koert keepswinging@live.nl


ROSA HENDERSON & THE FOUR BLACK DIAMONDS:
Rosa Henderson - Louis Metcalf - Jake Fraxier - Bob Fuller - Cliff Jackson: Daddy come back = I've got somebody now. Opgenomen in New York City op 5 juni 1926.
Keep swinging

Hans Koert


keepswinging@live.nl

Retrospect
Oscar Aleman Choro Music Flexible Records Hit of the Week-Durium Keep Swinging News letter Keep Swinging Contributions

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home