Saturday, August 02, 2008

Wilbur Harden

( Naar de Nederlandse vertaling.)
I played myself a Savoy album titled Mainstream 1958 - The East Coast Jazz Scene. On the front a colourful number of rectangles with names of jazz musicians, which suggests that this record might be a compilation record with bands from the East Coast Jazz Scene. If you look closer to the names, you'll learn that only five names are labelled: John Coltrane, Tommy Flanagan, Doug Watkins, Louis Hayes and an unknown name for me Wilbur Harden.
This Wilbur Harden is a rather obscure and almost legendary trumpet player - but little information seems to be available. He was born on the last day of 1924, although some sources say 1925 in Birmingham Alabama (USA). He started playing professionally in 1950 as a trumpet player in the Rhythm & Blues band of Roy Brown (no not Ray Brown) and Ivory Joe Hunter. His first jazz-gig was in the band of Yusef Lateef, where he participated in several 1957 recording sessions for some Savoy and Prestige albums like Jazz And The Sounds Of Nature, Prayer To The East and The Sounds Of Yusef. It is remarkable to learn that he played the flugelhorn on these recordings, which was an instrument rarely heard in jazz up to that time. It is said that Wilbur, who was a great fan of
Miles Davis music, started to use that instrument due to the Miles Davis recordings with Gil Evans. Fact is that he was one of the first to use it this way. In March 1958 the five names, labelled on the cover of Mainstream 1958, gathered at the Rudy Van Gelder studios in Hackensack NJ (USA) to record six tunes, all Wilbur Harden compositions: five were released on the LP Mainstream 1958: Well Fargo, West 42nd Street, E.F.F.P.H., Snuffy and Rhodomagnetics. The only tune, not released on this Savoy LP (or the 1992 Savoy reissue on CD) is Count Down which is to be found on The Complete Savoy-sessions. The Wilbur Harden discography lists several unreleased takes, false starts, talking, laughter and rehearsals of the tunes. I wonder if these unreleased takes are reissued. Benny Golson is mentioned to have been the arranger of these recorded tunes, but this is not yet confirmed.
All compositions are by Wilbur Harden, and when you listen to tunes like E.F.F.P.H., which has a latin-esque rhythm, it learns that Wilbur Harden could have become a great composer. It is great to hear him on his smooth flugelhorn playing together with the tenor of John Coltrane and the piano of Tommy Flanagan. Can someone explain me the meaning of the abbreviation: E.F.F.P.H.?
He made several recordings with John Coltrane after this release, like in The Stardust Session and with musicians like Yusef Lateef and Curtis Fuller. I think I should search for these albums. Can someone give me suggestions? In 1960 he had to stop playing because of a weak health and he didn't record after that time. His last recordings were two tunes, Accident and A New Date with the Curtis Fuller septet, released on the album Images Of Curtis Fuller. Most sources don't inform about Wilbur Harden's death, but he passed away in June 1969 complete forgotten. Thanks to the fact that he recorded with Coltrane and other great bebop players, makes that some of his records are reissued. Shame, because this man deserves further recognition.
Listen to: Don't Take Your Love From Me by the John Coltrane Quintet: John Coltrane, tenor sax - Wilbur Harden, trumpet - Red Garland, piano - Paul Chambers, bass - Jimmy Cobb, drums - from the "Stardust Session".


JAZZ BULLETIN DUTCH JAZZ ARCHIVE
Last week the new Jazz Bulletin from the Dutch Jazz Archive has been published. This magazine in the Dutch language is published four times a year. Since the first of January 2008 the Dutch Jazz Archive was incorporated in the Muziek Centrum Nederland ( = Music Centre of The Netherlands) at the Rokin in Amsterdam. Although the existence of the Dutch Jazz Archive is guaranteed I really hope that it will return strong enough as the keeper of the Dutch Jazz Heritage. Its magazine, the Jazz Bulletin is one of those important spearheads. I enjoyed a very good article by Ben Zwanink titled Parijse Sfeer in Utrechtse Kelder (= Parisian Atmosphere in Utrecht Basement), which tells about the history of the Modern Jazz Club Persepolis in Utrecht, one of the major cities in the centre of The Netherlands. It was great to learn that Piet Kuiters was mentioned brief as a performer of the Intervalkelder. Another great article is about Walt Dickerson and the magazine also memorates the dead of Fred Cigar Canté and Adriaan Jaeggi. This magazine is one of the most important activities that should be continued.

Keep swinging

Hans Koert


keepswinging@live.nl

Nederlands ( To the English translation )

Vandaag een bijzondere plaat: het Savoy album Mainstream 1958 - The East Coast Jazz Scene. Op de voorkant een heleboel kleurrijke rechthoeken met namen van jazzmusici, waardoor de suggestie gewekt wordt, dat dit een verzamelplaat zou zijn met bands van de Amerikaanse oostkust. Als je echter nauwkeuriger kijkt ontdek je dat er maar vijf namen in de hokjes staan: John Coltrane, Tommy Flanagan, Doug Watkins, Louis Hayes en de minder bekende naam ( voor mij althans) Wilbur Harden.
Deze Wilbur Harden is een tamelijk obscuur en bijna legendarische trompettist - er is maar weinig van hem bekend. Hij werd geboren in Birminham (Alabama) (USA) op de laatste dag van 1924, hoewel andere bronnen 1925 suggereren. Hij begon als beroepsmuzikant te spelen in de Rhytm & Blues band van Roy Brown (nee, niet Ray Brown) en Ivory Joe Hunter. Zijn eerste jazzschnabbel kreeg hij met Yusef Lateef, waarmee hij in 1957 verschillende platen zou opnemen voor het Savoy en Prestige label, zoals Jazz And The Sounds Of Nature, Prayer To The East en The Sounds Of Yusef. Opvallend is dat Wilbur Harden bügel speelt, een instrument dat tot die tijd nog maar amper gebruikt werd in de jazz. Er wordt gezegd, dat hij een grote fan was van de muziek van Miles Davis en dat hij de bügel ging gebruiken toen hij de arangementen van Gil Evans gehoord had. Feit is, dat hij één van de eersten was, die dit instrument structureel ging gebruiken. In maart 1958 kwamen de vijf namen van de Mainstream 1958 hoes bij elkaar in de Rudy van Gelder studio in Hackensack NJ (USA) om zes nummers op te nemen, alle composities van Wilbur Harden: vijf verschenen op de LP, getiteld Mainstream 1958: Well Fargo, West 42nd Street, E.F.F.P.H., Snuffy en Rhodomagnetics. Het enige nummer, dat niet op deze Savoy LP kwam ( of op de heruitgave op CD in 1992 ) is Count Down, die te vinden is op het album The Complete Savoy-sessions. De Wilbur Harden discografie geeft een aantal onuitgebrachte takes, valse starts, opnamen met gepraat, gelacht en repetities en ik vraag me af of die alle ooit op plaat verschenen zijn. Benny Golson wordt genoemd als de arrrangeur van deze nummers, maar dat wordt op de plaat niet genoemd. Alle composities zijn van Wilbur Harden en als je dan luistert naar nummers als E.F.F.P.H., wat een Latijns-Amerikaanse ritme heeft, dan ontdekt je dat deze man tot een groot componist en arrangeur had kunnen uitgroeien. Het is heerlijk om hem met het omfloerste geluid van de bügel naast de hectische klanken van Coltrane's tenor te horen en naast de improvisaties van Tommy Flanagan. Kan iemand me vertellen waar de afkorting E.F.F.P.H. voor staat?
Hij maakte nog verschillende opnamen met John Coltrane na deze plaat, zoals de Stardust Session en met musici als Yusef Lateef en Curtis Fuller. Ik denk dat ik naar deze platen op zoek moet gaan. Kan iemand me suggesties geven? In 1960 stopt Wilbur Harden met actief spelen vanwege een slechte gezondheid en hij maakt dan geen opnamen meer. Zijn laatste twee opnamen zijn met het Curtis Fuller Septet: Accident en A New Date voor het album Images Of Curtis Fuller. De meeste naslagwerken geven geen overlijden aan, maar hij overleed wel degelijk in juli 1969 bijna helemaal vergeten. Dankzij het feit dat hij opnamen maakte met John Coltrane is zijn muziek heruitgegeven: goed beschouwd een schande: deze trompettist verdient meer erkenning.
Luister naar: Don't Take Your Love From Me door het John Coltrane Quintet: John Coltrane, tenorsax - Wilbur Harden, trompet - Red Garland, piano - Paul Chambers, bas - Jimmy Cobb, slagwerk - van het album: "Stardust Session".

JAZZ BULLETIN NEDERLANDS JAZZ ARCHIEF
Afgelopen week verscheen het Jazz Bulletin van het Nederlands Jazz Archief. Dit blad wordt vier keer per jaar gepubliceerd. Sinds januari 2008 is het Nederlands Jazz Archief een onderdeel geworden van het Muziek Centrum Nederland aan het Rokin in Amsterdam. Hoewel het voortbestaan van het Nederlands Jazz Archief verzekerd is, hoop ik dat het archief zelfstandig en actief blijft opereren en niet onzichtbaar opgaat in het poparchief. Het Jazz Bulletin is één van hun belangrijkste speerpunten. Ik heb genoten van het eerste deel van een artikel van de hand van Ben Zwanink over de jazzclubs in Utrecht, getiteld Parijse Sfeer in Utrechtse Kelder. Hierin wordt o.a. de geschiedenis van de Modern Jazz Club Persepolis in Utrecht geschetst. In het artikel werd kort een optreden van Piet Kuiters in de Intervalkelder aangesneden. Een ander interessant artikel gaat over Walt Dickerson en het blad memoreerde ook het overlijden van Fred "Cigar" Canté en Adriaan Jaeggi. Het blad is, voor mij, één van de informatiefste jazzbladen van Nederland en dat moet zo blijven.
Keep swinging

Hans Koert


keepswinging@live.nl

Retrospect
Oscar Aleman Choro Music Flexible Records Hit of the Week-Durium Keep Swinging News letter Keep Swinging Contributions

Labels: , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Rodayo said...

I own one of the US vinyl LPs of the Coltrane sessions with Wilbur Hardin; they are on the Prestige label, and must have been reissues at some point.
("Bahia" Prestige PR7353). Hardin is a fine player with a magnificent tone.
Hope you can find the recordings in Holland.
Nice blog!
-Robert Day
New Britain, Connecticut USA

2:54 AM  
Blogger Rodayo said...

I own one of the US vinyl LP's of John Coltrane ("Bahia" Prestige PR7353) with Wilbur Hardin. I expect that it has been reissued on CD. He was a fine player with a magnificent tone.
Nice of you to remember him!
Robert Day
New Britain, Connecticut USA

2:57 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home