Thursday, March 08, 2012

The Making of ...... de IAJRC cassettes

Een monument voor een wegwerpproduct
De aanzet voor The Complete Hit of the Week Recordings
Hans Koert

The making of ... The IAJRC-tapes (English) | The making of ... de IAJRC cassettes (Nederlands)

Afgelopen zomer verscheen de laatste dubbel-cd in een serie van vier van The Complete Hit of the Week Recordings, uitgebracht op het Archeophone label. - de kroon op 20 jaar verzamelen en onderzoek. Het resulteerde in een drietal Hit of the week-Durium discografieën met daarin zo'n 1300 beschreven plaatopnamen. In een aantal eerdere blogs werd er vooral daar aandacht aan besteed - nu richten we de blik op het ontstaan van de Complete Hit of the Week Recordings uitgave, met vandaag haar voorloper: de IAJRC-cassettes
Cassette tape HIT OF THE WEEK RECORDS 1143 - K4 5/31 - 10/31 (IAJRC CS102-3 ) ( Verzameling Hans Koert )


Vanaf het moment dat ik mijn eerste Hit of the Weekplaat in handen had en afspeelde, werd ik geboeid door dit 80 jaar oude fenomeen, hetgeen uiteindelijk leidde tot een verzameling van zo'n 300 originele duriumplaten, meest in excellente conditie, en nog eens honderden andere opnamen op tape of cd. De serie Hit of the weekplaten heb ik, op één of twee na, compleet - maar wat nu? Wat doe je met zo'n unieke collectie?Deel van de lijst met nummers ( Hans Koert archief)
Er zijn meer mensen, die zo'n bijzondere unieke verzameling op hun waarde kunnen schatten en kwamen kijken; zelfs uit de VS kwamen er verzamelaars op bezoek, die toevallig in Nederland verzeild waren geraakt. Maar laten we eerlijk zijn - 350 bruine kromme kartonnen grammofoonplaten, die allemaal op het eerste gezicht gelijk zijn, is geen collectie met een hoog aaibaarheidsgehalte - dan moet je spaarvarkens, teddyberen of zoutvaatjes sparen ...... daar kun je een leuke tentoonstelling of uitstalling van maken. Je wilt zo'n collectie laten zien, daarom droomde ik van een discografie waar alle labels in kleur afgebeeld waren. Een papieren versie werd te duur - het werd uiteindelijk de online Hit of the week-Durium discografie.

Het maken van de online discografie was een heleboel werk en is nog lang niet klaar ...... en dat blijft voorlopig zo. De complete Hit of the Weekplaten staan nu online + een deel van de Europese duriumplaten en de Amerikaanse advertentie- en gelegenheidsplaatjes
John B. Gray over de start van het IAJRC-project. (brief van 23 augustus, 1996) ( Hans Koert archief)
Verzamelaars in het algemeen en platenverzamelaars in het bijzonder, zijn een speciaal soort volk ... zodra ze die ene zeldzame eerste persing te pakken hebben, stoppen ze hem weg in hun verzameling en komt de plaat maar zelden meer uit de hoes - bovendien is het afspelen van zo'n zeldzame kostbare plaat riskant m.b.t. beschadigen. Het monsterproject van Jean-Christophe Averty maakte me jaloers, omdat ik ook wel zoiets had gewild, maar de kans die ik kreeg om Hit of the Weekplaten te laten horen op de radio maakte ook veel goed. Jan Turkenburg speelde de platen in zijn programma Vreemde Geluiden en Splogman's world en gebruikte het fenomeen in het 52-wekenproject, maar ook buitenlandse internetstations. zoals wovradio.com van Tony Oetjens besteedden aandacht aan het project. Maar alle platen, zoals in het project op France Cultur met Jean-Christophe voor iedereen in chronologische volgorde te beluisteren - dat zou mooi zijn! 
Afsluiting brief John. B. Gray (23 augustus 1996) ( Hans Koert archief)
Toen de discografieën grotendeels af waren, kreeg ik, eind jaren negentig, een berichtje van Doug Benson, een Amerikaanse 78-toeren platenverzamelaar, die ook veel Hit of the Weeks in zijn collectie had. Hij vroeg zich af er ooit iemand een archief had aangelegd op band met alle Hit of the weekplaten. Ja, dat was er, kon ik hem vertellen. In 1990 had John B. Gray op uitnodiging van de IAJRC (= International Associations of Jazz Record Collectors ) alle Hit of the Weekplaten, die hij te pakken kon krijgen en kende, chronologisch op banden gezet ..... Leden van deze  club konden de banden (  en cassettes, die ervan gekopieerd waren) lenen .......  It had been a hell of a job, vertelde John B. Gray me, aangezien het moeilijk was alle platen te vinden - op het laatst werd het zelfs spannend of Mysterious Mose nog boven water zou komen en dat lukte - een paar dagen voor de deadline.
Een fragment uit de bijgevoegde brief over de technische specificaties van de cassettes.  ( John B. Gray verantwoording aan het IAJRC) (Hans Koert archief )
Verschillende verzamelaars, die hun bijdrage hadden geleverd, kregen de serie cassettes en ik kreeg ze weer van  John R. T. Davies, zoals ik eerder vertelde. Doug, die ook geluidsrestaurateur was, beluisterde de banden en concludeerde dat dit, met de techniek van de 21ste eeuw, beter kon - veel beter ........ Ondertussen had ik, dankzij internet en de discografie, die de hele wereld rondging, een lijst met zo'n 100 serieuze Hit of the weekverzamelaars. Doug vroeg me of het mogelijk zou zijn van alle platen excellente kopieën te vinden en of ik daaraan wilde meehelpen. Het Amerikaanse platenlabel Archeophone, dat zich vooral gespecialiseerd heeft op het gebied van het heruitbrengen van muziek van oude wasrollen en akoestisch opgenomen grammofoonplaten,  wilde de series uitbrengen en dus gingen we aan de slag .......... Een nieuwe uitdaging ........
The mysterious: Mysterious Mose van Bobby Dixon's Broadcasters (Hit of the Week 1061) ( foto Hans Koert archief)
De IAJRC-afssettes zijn niet te koop, maar wellicht nog te leen bij de IAJRC. Een betere keus voor iedereen die de kartonnen Hit of the Weekplaat als symbool van de depressie koestert, is The Complete Hit of the Week Recordings, uitgebracht door Archeophone.  
Hans Koert
author of the Hit of the week-Durium discographies
Hoe laat je je omgeving je verzameling teddyberen zien? Gewoon .... Je plaatst een paar vitrines in de woonkamer of in de hal, fraai belicht  en men kan zich vergapen aan jouw zorgvuldig opgebouwde verzameling opgestopte sokken in de vorm van een beer. Het wordt al anders als je bijzondere gramofoonplaten verzamelt: de platen met kleurrijke hoezen of labels vinden wellicht ingelijst een plaatsje aan de muur. Maar wat als je na lang verzamelen een (bijna) complete serie kromgebogen, op het eerste gezicht identieke, donkerbruine 80 jaar oude kartonnen Hit of the Weekplaten  bij elkaar geharkt hebt? Dan wil je die laten zien en horen .... aan iedereen, die daarin geïnteresseerd is. De online Hit of the Week Discografie laat alle labels en hoezen zien en als je ze allemaal wilt horen kun je nu 20 jaar verzamelen in één keer in je huis krijgen met: The Complete Hit of the Week Recordings, uitgebracht door Archeophone. Keep (it) Swinging besteedt maandelijks aandacht aan het ontstaan van dit bijzondere monument.  Als je niets wilt missen, volg Keep (it) Swinging dan via Twitter (# keepitswinging) of vraag de gratis maandelijkse nieuwsbrief: keepswinging@live.nl

RetrospectOscar Aleman Choro Music Flexible Records Hit of the Week-Durium Keep (it) Swinging Alle 1500 Keep Swinging Contributions Ruilpagina

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home