Friday, January 12, 2007

Duriumskivan

( Naar de Nederlandse vertaling.)


Thanks to Kristjan Saag I was pointed to a great Swedish picture from the early 1930s with a woman selling the card board Durium records, called Duriumskivan in good Swedish.The caption reads: Duriumskivan såldes 1930-1932.

The display in front of her contains veckans SKIVA covers, which contained Hit of the week or Durium cardboard records in a weekly series ( Veckans Skiva )


Due to this fact, and the text on the display: Den nya Grammofonskivann, the picture must be from late April 1932 as the first numbered Veckans Skiva (v.s. nr. 1 ) was released in Sweden 22nd of April 1932.

A provnummer - Das War Herrlich - Eins, Zwei, Drei, die Ganze Kompanie ( durium GE-7 ) by the DURIUM ORCHESTRA was released in Sweden only, in April 1932 ( with a spoken promotion talk:

Här är den nya Durium-grammofonskivan, en epokgörande uppfinning. Det material varmed den är klädd är på samma gång det mjukaste och mest härdiga i sitt slag, vilket möjliggör en mer fulländad återgivning än någonsin tillförne. Höga såväl som låga toner äro kristallklara utan minsta biljud. Lägg märke till hur naturlig min röst låter, utan något väsande från nålen. Durium-skivan bevarar sin klangfullhet längre än någon annan skiva. Den går ej sönder. På Durium-skivorna inspelas de av specialister utvalda modernaste dansmelodierna av världens mest berömda orkestrar. Dess pris är lika anmärkningsvärt som dess kvalitet. Femtio Durium-skivor får rum i en resegrammofon och väga ej mer än sex vanliga skivor.

If you don't read or speak swedish it might be usefull to give you the text of an US promo record (Hit of the week 1041), to learn where it's all about:

This is the new Hit-of-the-week record. It is made of Durium, the great invention of a Columbia university professor. Its tone is as rich and clear as the costliest record made. It is guaranteed to play perfectly longer than any other record. It won't break if you drop it. It brings you the latest dance hits each week played by Broadway’s best orchestras, at the sensationally low price of fifteen cents! Each week ,our music jury, composed of Florenz Ziegfeld, Eddie Cantor and Vincent Lopez, selects the outstanding dance hits of the hour for the Hit-of-the-week recording. A new Hit-of-the-week record is on sale each Thursday at all news-stands in this city. Get yours today - fifteen cents! Stand by while Phil Spitalny's famous orchestra plays for you the UNIVERSITY OF MAINE STEIN SONG.

There has been another provnummer for the Swedish market ( durium GE-1 ).- DAS IST DIE LIEBE DER MATROSEN - PONTENERO by the DURIUM DANCE ENSEMBLE. Both records have the words ICKI (sic) TILL SALU (not for sale)on the label.

You can read more about the European Durium records at this site and hear another US promo by clicking on this link

Thanks Kristjan for sharing this picture. It has been posted in my online Durium (GB) Discography.

Keep swinging

Hans Koert

keepswinging@live.nl

75: 12 January 1932: Any Rags - a Betty Boop cartoon / Just Friends-71218 - Russ Columbo / When We're Alone-351153 - Ben Selvin and his Orchestra /Between The Devil and the Deep Blue Sea-405121 - Frank Auburn and his Orchestra

This contribution was also posted on the Hit of the week weblog.

Nederlands ( To the English translation )


Dankzij Kristjan Saag werd ik gewezen op een schitterende foto uit Zweden van begin jaren dertig van de vorige eeuw. Er staat een jonge vrouw op die de kartonnen Durium records verkoopt, Duriumskivan in goed Zweeds.


Het onderschrift bij de foto is: Duriumskivan såldes 1930-1932.

In een bak voor haar buik heeft ze platen in veckans SKIVA hoezen, die de kartonnen Hit of the week of Durium platen bevatten, die in een wekelijkse uitgave op de markt kwamen ( Veckans Skiva )


Vanwege dat feit en de tekst op het bakje voor haar buik Den nya Grammofonskivann, ( de nieuwe gramofoonplaten ) zal de foto gemaakt zijn eind april 1932 omdat de eerste Veckans Skiva (v.s. nr. 1 ) in Zweden uitgebracht werd op 22 april 1932.

Een zgn. provnummer - Das War Herrlich - Eins, Zwei, Drei, die Ganze Kompanie ( durium GE-7 ) door het DURIUM ORCHESTRA werd in die zelfde maand in Zweden uitgebracht met een gesproken promotietekst, die ik hieronder integraal afdruk.

Här är den nya Durium-grammofonskivan, en epokgörande uppfinning. Det material varmed den är klädd är på samma gång det mjukaste och mest härdiga i sitt slag, vilket möjliggör en mer fulländad återgivning än någonsin tillförne. Höga såväl som låga toner äro kristallklara utan minsta biljud. Lägg märke till hur naturlig min röst låter, utan något väsande från nålen. Durium-skivan bevarar sin klangfullhet längre än någon annan skiva. Den går ej sönder. På Durium-skivorna inspelas de av specialister utvalda modernaste dansmelodierna av världens mest berömda orkestrar. Dess pris är lika anmärkningsvärt som dess kvalitet. Femtio Durium-skivor får rum i en resegrammofon och väga ej mer än sex vanliga skivor.

Omdat niet iedereen even goed Zweeds leest of spreekt volgt hieronder de tekst van de Nederlandse promotieplaat, die in dezelfde maand verscheen. Dit soort teksten waren qua inhoud meestal gelijkluidend.

Hallo allemaal. Eén ogenblik. Ik moet U iets zeggen over de geheel nieuwe DURIUM platen. De boys hier achter mij trappelen van ongeduld om voor U hun beste nummers te spelen. Dus zal ik het niet lang maken. U ziet zelf direct alle voordelen van de nieuwe DURIUM platen. Ik zou U kunnen zeggen, dat DURIUM platen niet breken, maar dat ziet U zelf of dat vijftig DURIUM platen evenveel wegen als zes gewone; maar dat ziet U zelf ook direct. Ik zou U ook kunnen vertellen van de prachtige DURIUM weergave, maar dat hoort U al aan mijn aangenaam stemgeluid. Ik zou vervolgens kunnen zeggen, dat alleen de beste dansorkesten de laatste nummers voor DURIUM spelen en als U een horloge hebt, zult U ook zien dat DURIUM platen bijna tweemaal zo lang spelen als gewone platen. Voor één ding waarschuw ik U echter; U hoeft straks niet allemaal naar de grammofoon te springen om de plaat om te draaien; DURIUM platen behoeven niet te worden omgedraaid. U krijgt twee volledige nummers op één plaat voor de helft van het geld. Kom jongens, nu is het jullie beurt. Zeg het met muziek !

Je kunt meer over deze Europese kartonnen platen te weten komen door hier te klikken. Je kunt ook de Nederlandse promotieplaat horen als je hier klikt.

Er bestaat ook nog een tweede provnummer ( durium GE-1 ).- DAS IST DIE LIEBE DER MATROSEN - PONTENERO doorr het DURIUM DANCE ENSEMBLE voor Zweden. Beide platen hebben op het label de tekst ICKI (sic) TILL SALU wat betekent dat ze niet te koop zijn.

Bedankt Kristjan voor het met ons willen delen van deze unieke foto. Ik zal hem in de online Durium (GB) Discography zetten.
Keep swinging

Hans Koert

keepswinging@live.nl

75: 12 January 1932: Any Rags - a Betty Boop cartoon / Just Friends-71218 - Russ Columbo / When We're Alone-351153 - Ben Selvin and his Orchestra /Between The Devil and the Deep Blue Sea-405121 - Frank Auburn and his Orchestra

Deze bijdrage werd ook in de Hit of the week weblog geplaatst.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home