Friday, January 15, 2010

Alma Mater: De plaat

Alma Mater: the preparations ( at the Hit of the week blog) ( English) Alma Mater: De voorbereidingen (Nederlands) Alma Mater: The Record ( at the Hit of the week blog) (English) Alma Mater: de plaat ( Nederlands)

DURIUM80: Eén van de eerste gelegenheidsplaatjes: An important anouncement to made.
ALMA MATER: De plaat
Hans Koert


Eén van de belangrijkste poten van de Durium Products Incorporated (1931-1932), dat een onderdeel was van Irwin-Wasey Advertising Agency, zeg maar een reclamebureau, opgericht door een groep beleggers uit Chicago, was het verkopen van advertenties en gelegenheidsuitgaven. Er zijn honderden van dat soort advertentieplaatjes en special uitgaven bekend uit deze periode ( vanaf de zomer 1931 tot halverwege 1933), maar uit de eerste periode, toen de Durium Products Corporation nog gewoon zelfstandig was, zijn er maar een tiental bekend en overgeleverd. Is het dan niet geweldig, dat we juist uit deze periode, één van de eerste Durium gelegenheidsuitgaven kennen, dat ook nog eens als zodanig bewaard gebleven is en waarvan we ook nog eens de briefwisseling m.b.t. de voorbereidingen gevonden hebben. Een prachtige gelegenheid om in de keuken van Durium te kijken.In het eerste deel: De voorbereidingen.Het tweede deel: De plaat.
Detail van de brief van de secretarresse van Owen D. Young ( 18 december 1929)
De Durium plaat, die gemaakt zou worden voor de St. Lawrence Universiteit, was bedoeld als gratis geschenk tijdens het 38ste jaarlijkse banket, een soort van nieuwjaarsbijeenkomst, waar Owen D. Young, de voorzitter van de Raad van Commissarrissen van de universiteit, nieuwe plannen voor 1930 zou ontvouwen. Gisteren kon je al lezen hoe de Durium Products Corporation voorstelde de opnamen tijdens het kerstreces te plannen en daarom vraagt Vilas om een paar minuten van Young's kostbare tijd.
Uitnodiging voor het jaarlijkse banket ( verzonden 6 januari 1930)

"We have our whole campaign mapped out around this record and I am sure it is going to be very effective". (Homer A. Vilas) (= We hebben de hele campagne om geld bij elkaar te krijgen rond dit plaatje gepland - een manier die o.i. heel effectief zal blijken). In de brief zat nog een tweede brief, die hij ontvangen had op dezelfde datum, geschreven door Mr. Achinson. In die brief suggereert hij dat Young op dit moment een heel wat vollere agenda heeft dan wij ( = he is much busier than we are at the present time), dus willen we ons graag schikken naar hem en kunnen we e.e.a. organiseren binnen enkele dagen ( so we will be very glad to accommodate ourselves to his time and will be ready to make the recording at any time upon one or two days). Waar Atchinson op doelt is het feit dat Young genomineerd is als kandidaat voor de Democraten om een gooi te doen naar het Presidentschap van de Verenigde Staten in 1932.
Het oudste Durium gelegenheidsplaatje ( ca. januari 1930)
Achinson stelt dan ook voor om de opnamesessie op een avond te organiseren, waarbij de zanggroep dan rond zevenen moet aantreden om alvast wat te oefenen, "to do what rehearsing", voordat Owen D. Young dan om acht uur zijn toespraakje kan houden voor de microfoon. De planning ziet er solide uit, maar onuitvoerbaar, meldt zijn secretarese een paar dagen later: Meneer Young is vertrokken voor de kerstdagen en zal niet eerder dan ergens begin januari terugkomen (= He left for his holidays and ... unfortunately, his plans do not bring him back to the office until sometime after the first of the year.) Ze verontschuldigt hem nogmaals en wijst nog eens op zijn volle agenda: "As you probably know, Mr. Young has been under terrific pressure those past few weeks, with calls to Washington and elsewhere, and it is necessary for him now to be away for several weeks". ( = Zoals u wellicht vernomen heeft Dhr. Young het de laatste weken erg druk gehad, met telefoontjes uit Washington en zo en daardoor is het nodig dat hij er even een paar weekjes tussenuit breekt).
Herhaalde uitnodiging voor het banket ( verstuurd 1 februari 1930)
De opnamen zullen plaatsgevonden hebben, gezien het voorafgaande, ergens in januari 1930, alhoewel de toespraak van Owen D. Young op het plaatje suggereert dat het 's middags op 8 februari 1930, moet hebben plaatsgevonden. Als dat zo is, dan was het plaatje zeker niet gereed op dat bewuste banket, zodat de genodigden voor dit "thirty-eighth annual banquet at the St. Lawrence University Club" het een paar weken later moeten hebben ontvangen. De presentatie van de plannen vond plaats in het Hotel Commodore waarvoor in de uitnodiging gesproken wordt over "An important announcement to made", een belangrijke mededeling die gedaan zou worden. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen ontvouwd voor nieuwe slaapzalen voor zo'n 200 studenten op de universiteitscampus. De plannen werden verklaard en het kleine plaatje gepresenteerd - ongetwijfeld zal het Glee Club Quartet tijdens het diner ook het schoollied gezongen hebben.

Dit gebouw, genaamd de Sykes Residence, waarin slaapzalen waren, werd in 1931 op de Universiteitscampus geopend.
We mogen van geluk spreken dat we de correspondentie rond de productie van dit plaatje (gedeeltelijk) teruggevonden hebben zodat we een idee krijgen over hoe de organisatie in elkaar steekt. Wat opvalt is, dat, zeker in deze beginperiode, Durium naar de klant toekwam met (verplaatsbare )opnameapperatuur - er is nergens sprake van dat de zangers of de spreker naar de studio in New York moesten komen. Het matrixnummer van het plaatje ( 2-Y-S) suggereert dat het een vroeg voorbeeld is van een Durium praatje ( nummer 2?) De Y zou kunnen staan voor Young - de S voor Speech. Het label heeft rood gekleurde letters en strepen; de kleuren van de universitei - Achinson suggereert in zijn brief dat hij eerder die kleuren ontvangen had met een eerder schrijven: "enclosing the colors of the St. Lawrence University".
song by the UNIVERSITY GLEE CLUB QUARTET and a speech held by OWEN D. YOUNG
(lied)
(S)( (Gezongen door het zangkwartet)
"Alma Mater, O St. Lawrence
We are singing now of thee
May thy fair name dwell forever
In our fondest memory
And when college days are over
From this hill we're wending down
We will love thee yet, we'll ne'er forget
The scarlet and the brown
Hail Alma Mater, to thee our heads bow down
We will sing thy praise through endless days
To the scarlet and the brown"

(Toespraak door Owen D. Young) This is Owen Young talking to the Alumni of St. Lawrence.( = Hier spreekt Owen D. Young). This morning we held our midwinter meeting of the board of trustees, and tonight we shall hold the thirty-eighth annual banquet at the St. Lawrence University Club in the city of New York (= Vanmorgen kwam de Raad van Commissarissen bijeen in haar midwinterbijeenkomst en vanavond zijn we bij elkaar voor het 38ste jaarlijkse banket van de club van oud-leerlingen van de St. Lawrence Universiteit). Before I speak of the thrilling action taken by the trustees, let me say a word about our everyday affairs. (= Voordat ik ga vertellen over een opwindend plan, dat de Commissarissen hebben bedacht, wil ik iets zeggen over de dagelijkse gang van zaken.) The total assets of the university, for the first time, exceeds the sum of four million dollars.(= Voor het eerst in onze geschiedenis, bedraagt de waarde van ons bezit meer dan vier miljoen dollar), Our expenses for the fiscal year exceed two hundred and fifty thousand dollars (= Onze uitgaven bedragen het afgelopen fiscale jaar meer dan 250.000 dollar.), and our estimated income will be approximately two hundred and forty thousand dollars, of which eighteen thousand came from your generous gifts last year. ( en onze geschatte inkomsten bedragen zo'n 240.000 dollar, waarvan 18.000 dollar door uw gewaardeerde giften). You see, we shall end the year with a slight (but whatn I call a healthy) deficit.(= Zoals u merkt, eindigen we dit jaar met een klein ( wat heet klein), maar financieel gezond verschil.) It is one which at the end of the year can be easily met.( = Een verschilletje, dat op het eind van het jaar makkelijk weg te werken is). We shall need, however, the continued aid of the alumni of the college in order to increase the splendid work which St. Lawrence is doing. (= We hebben echter uw giften nog steeds hard nodig om het fantastische werk, dat op de St. Lawrence Universiteit gedaan wordt, voort te zetten). That you will respond with your gifts, I have no doubt.(= en dat u zult blijven doen, dat leidt geen twijfel). And now for the great announcement! (= En nu het grote moment). The board of trustees today authorized the construction of a dormitory large enough to house two hundred men at St. Lawrence, at a cost of six hundred thousand dollars.(= De Raad van Commissarrissen heeft vanmorgen besloten om nieuwe slaapzalen te bouwen groot genoeg om zo'n 200 man te kunnen huisvesten op de St. Lawrence Universiteit voor een bedrag van 600.000 dollar. ) This amount has been provided for, but the names of the donors will not be announced now. (= Dat geld is al beschikbaar, al willen de gevers voorlopig anoniem blijven). The building will be three hundred and seventy feet long and two hundred and twenty five feet wide, with an interior court almost large enough to take in Richardson Hall! (= Het gebouw wordt ruim 100 meter lang en zo'n 70 nmeter breed met een binnenplaats bijna net zo groot als als de Richardson zaal.) Please now, and I ask it from my heart, let us celebrate this forward move of St. Lawrence by the largest Alumni fund we have ever had. ( Laten we, en ik vraag dat uit de grond van mij hart, deze grote stap vooruit vieren gerealisseerd door het Alumni fonds) Good bye and good luck ( Tot ziens en veel geluk).
Met dank aan het Owen D. Young archief van de St. Lawrence University.
Brief van de secretaresse van Owen D. Young aan Homes A. Vilas, gedateerd 18 december 1929.

Deze bijdrage is in het Engels gepubliceerd in de Hit of the week blog.


In december 1929 bereidde de DURIUM PRODUCTS CORPORATION de start voor van een nieuwe, revolutionaire onbreekbare 78-toerenplaat, gemaakt van karton. Deze platen werden vooral bekend door een wekelijkse uitgave, genaamd de Hit of the Week Record, die in februari 1930 van start ging en twee en een half jaar bestond. De Hit of the week blog en de Keepswinging blog zullen de ontwikkeling van dit 80 jaar oude platenlabel voor u volgen in een unieke serie blogs. Als je op de hoogte wilt blijven van de bijdragen en je wilt meedingen naar een originele Hit of the Week plaat (laat even weten), meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Don't miss it !!

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home