Tuesday, August 11, 2009

Red Mackie en de 6 and 7/8s string band

Klanken uit Tom Anderson's Café (Nederlands) Echoes of The Past ( English) Red Mackie en de 6 and 7/8s String Band (Nederlands) Red Mackie and the 6 and 7/8s String Band (English)

De Complete 6 and 7/8s String Band of New Orleans Discografie ( Joergen Larsen)

The 6 & 7/8s String Band of New Orleans
RED MACKIE EN DE 6 AND 7/8s STRING BAND
Joergen Larsen

(vertaling: Hans Koert)

Hans Koert introduceerde eerder de fantastische
Six & Seven Eights String Band of New Orleans zoals ze volledig heetten, in een bijdrage, waarin ook de CD op het Folkways-label genoemd werd, met daarop de toen 17 verkrijgbare nummers van de band. In de bijdrage Klanken uit Tom Anderson's café werden de laatste heruitgaven besproken, die ons nu een (bijna) compleet beeld geven van de geschiedenis van deze bijzondere groep: de 6 & 7/8s String Band of New Orleans. Onlangs had Hans Koert contact met Rick Mackie, neef van bassist Frank "Red" Mackie, en Rick kon meer details geven m.b.t. het verhaal van de 6 & 7/8s stringband. Rick vertelde het volgende m.b.t. tot zijn oom Red: "He lived with my family for the last 11 great years of his great life, and we spent many hours listening to and discussing music.( = Hij woonde de laatste elf jaar bij ons thuis, schitterende jaren, en we luisterden en discusieerden urenlang muziek) He was a legend in New Orleans, quite famous for his "ear" which was renowned as the best, period. (= Hij was een legende in New Orleans en was beroemd om zijn "gehoor", dat in die tijd vermaard was. It was true. He had perfect pitch to begin, and conceptualized harmonic substitution in an incredibly complex and innovative way. (= Hij had een absoluut gehoor en wist zich latent aanwezige harmonieën om te vormen op een vernieuwende manier tot buitengewoon ingewikkelde gehelen.) He heard music in all of its dimensions, linearly, vertically and in the extra dimension which is only in the ear of an artist.(= Hij hoorde de muziek in al zijn verschijningsvormen; zelfs zoals die te horen was in het hoofd van de muzikant )" - Verder wijst Rick op de verbinding tussen de 6 & 7/8s en de Invicibles: "Someone mentioned the Invincibles. (= Iemand noemde de Invincibles). The members of the Six and Seven Eighths were basically the Invincibles.(= De leden van de Six and Seven eights waren eigenlijk dezelfde als The Invincibles) My father, Dick Mackie, who found his first cornet (really!) discarded in some trash streetside, was invited at the age of 16 years to "sit in " with the Invincibles one evening at the Quatier Club on St Peter Street at Jackson Square in the French Quarter of New Orleans. (= Mijn vader, Dick Mackie, vond zijn eerste cornet ( letterlijk) weggegooid in een afvalbak langs de straat. Hij werd op 16-jarige leeftijd uitgenodigd om een keer tijdens een optreden in de Quatier Club aan de St Peter Street bij Jackson Square (in New Orleans) mee te spelen.) My father was a terrific cornetist, and was an instant sensation that night. (Mijn vader was een schitterende muzikant en zijn spel op de cornet was het gesprek van de avond) Thereafter, the Invincibles were no longer a string band. (= Na dit optreden waren ze, in feite, geen echte "stringband" meer). They did evolve into the New Orleans Owls, my father on cornet and Uncle Red on tuba (sousaphone, actually).( = Ze ontwikkelden zich tot de New Orleans Owls, met mijn vader op kornet en oom Red op tuba (sousafoon eigenlijk) The Six and Seven Eighths continued as New Orleans' premier string band, and they frequently revived the group over the decades until the recordings were made in the 'Forties and 'Fifties. (= De Six and Seven Eights bleven gewoon doorgaan als de eerste stringband van New Orleans en herleefden ten tijde van de opnamen in de jaren veertig en vijftig) (...) By the way, none of these men were professional musicians, my uncle having eschewed that path early-on because he didn't want to be told what to play, as he explained it to me. (= Tussen haakjes, geen van de mannen speelden beroepsmatig; mijn oom had dat idee al jaren geleden verlaten omdat hij, zo legde hij me uit, vrij wilde zijn te spelen wat hij zelf wilde.) Actually they were all well-to-do and well heeled professional men, who, when young, had the leisure to indulge in the great music they made together. (= Eigenlijk waren ze allemaal "professioneel" bezig, omdat ze al van jongst af aan meegegroeid waren met deze muziek)"
Rick Mackie vertelt ook over een speciale gebeurtenis, die plaats vond rond de 6 & 7/8s: "A very interesting episode about the Six and Seven Eighths is that in the mid- to late ‘50’s, they were featured on a very popular American television program, “This Is Your Life.” ( = Een interessante gebeurtenis in hun carriere was hun optreden halverwege de jaren vijftig in het populaire Amerikaanse TV programma This Is Your Life ) It was a national network broadcast, and the format featured interesting or famous people, one per show, who were supposed to be surprised at the guests from their past who had been located and made appearances to reminisce about the old times together. (= Het werd landelijk uitgezonden en de opzet was om interessante of beroemde gasten te introduceren, één per uitzending en de kijkers te verrassen met lang vergeten, weer ontdekte gasten, die het verleden konden doen herleven). Edmond Souchon was the “celebrity” who was featured, and, of course the string band was brought into the picture. ( Edmond Souchon was de "gast" die voorgesteld werd en natuurlijk kwam de string band ter sprake). This was in the days before videotape, and I doubt if there is even an old kinescope recording surviving, but it was very exciting to us in New Orleans to see our beloved Six and Seven Eighths on TV!( = Het was de tijd voor de videobanden en ik betwijfel of de uitzending bewaard gebleven is, maar voor ons was het een sensatie om de oude vertrouwde 6 and 7/8s te zien optreden op de TV.) I’m sure they performed Up The Lazy River, that was Dr. Souchon’s signature vocal.(= Ik weet haast zeker dat ze het nummer Up The Lazy River gespeeld hebben, aangezien dat Souchon's herkenningsliedje was. ) He was a very basic guitarist as you have heard.(= Hij was een gewone recht toe recht aan gitarist, zoals je hebt kunnen horen). Bill Kleppinger was the real jazz spark in the group, being influenced by the great white clarinettist Larry Shields. ( = Bill Kleppinger echter, was de echte jazzmuzikant van de groep, geïnspireerd door de grote blanke klarinettist Larry Shields). It must have been very exciting when the whole group was playing hot music in the 20’s, but even as a quartet, they had something special." (= Het moet een geweldige ervaring geweest zijn om de complete groep hun aanstekelijke muziek te hebben horen spelen in de jaren twintig, maar zelfs als kwartet waren ze iets bijzonders.) "

Het zou natuurlijk schitterend zijn als de genoemde Tv-uitzending in beeld of geluid bewaard gebleven zou zijn - wellicht kunnen lezers van deze blog ons verder helpen:
keepswinging@live.nlThe 6 & 7/8s String Band of New Orleans "Echoes of Tom anderson's - the New Orleans String Jazz Traditions. (AMCD 125/126)

Joergen Larsen
(vertaling Hans Koert)
keepswinging@live.nl


Retrospect
Oscar Aleman Choro Music Flexible Records Hit of the Week-Durium Keep Swinging News Letter Keep Swinging Contributions

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home