Friday, October 01, 2010

Goodson Gramophone Record: een nieuw geluid

Goodson Records: Pliable - Unbreakable - Featherweight (English) - Goodson Gramophone Record: een nieuw geluid ( Nederlands) - Goodson and Boots (English)

Het weekblad "Het Leven" introduceert in 1930 de onbreekbare gramophoonplaat
GOODSON GRAMOPHONE RECORD: een nieuw geluid!
Hans Koert


The GOODSON GRAMOPHONE RECORD CO. LTD. London, England - zoals de maatschappij zich voluit op de plaat noemt, produceerde tussen 1929 en 1931 talloze onbreekbare gramofoonplaten. Eén van de opvallende karakteristieken van deze Goodsonplaat is zijn witte kleur en het ontbreken van een papieren label rond de spindel. De tekst op de plaat werd dan ook over de groef gedrukt, waardoor de mogelijkheid bestond het oppervlak te benutten voor gedrukte reclamedoeleinden. In de bijdrage Goodson Records: Pliable - Unbreakable - Featherweight vergelijken we de promotie van deze soort flexibele onbreekbare platen en in de bijdrage Goodson and Boots vind je meer informatie over de advertentieplaten gemaakt voor Boots The Chemists. In Het Leven van 29 november 1930 werd een artikel geplaatst getiteld Goodson Gramophone Record: een nieuw geluid, geschreven door een voor mij onbekende auteur. Dit stuk wordt hieronder integraal afgedrukt, in de oorspronkelijke spelling, zonder verder commentaar. Wel zijn er foto's uit eigen collectie toegevoegd. ( Hans Koert)

Fotocopie van originele foto uit het artikel. ( Weekblad "Het Leven", 29 november 1930)

Goodson Gramophone Record; een nieuw geluid!

De Gramophone is nog steeds het geliefd instrument voor vele families. Men heeft zelfs beweerd, dat de gramophoon nog boven de radio staat, omdat een goede spreekmachine meestal het grootste genot biedt aan de luisteraars. De radio, men moet ontegenzeggelijk eerbied hebben voor deze wonderlijke vinding, laat ons vaak zuivere, maar ook dikwerf onzuivere muziek hooren, een gevolg van de weersgesteldheid. Bij de gramophoon hebben wij met weersgesteldheid niets te maken; wanneer men een goede plaat zet op de machine, kan men overtuigd zijn, dat zoowel het gesproken woord als de zang volkomen zuiver weergegeven worden.
Voor de Tropen ( in negatief)(klik op de foto om te vergroten)( advertentie uit het weekblad "Het Leven', 29 november 1930)
Toch heeft men wel eens de gramophoon veroordeeld, omdat het voorkwam, dat zoowel onder het spelen of door onvoorzichtigheid een plaat brak. Dit vinden de huismoeders en de huisvaders van belang, want nu heeft men zich een nieuwe plaat aan te schaffen, wil men niet, dat de collectie geschonden zou zijn. Heel vroeger werden gebroken platen tegen zekeren prijs teruggenomen. Het gebeurde immers zoo vaak, dat men onwillekeurig een plaat liet vallen of er op ging zitten en ook door andere oorzaken gingen veel platen verloren. Dit euvel heeft men nu weten te ondervangen. Het is de Goodson Gramophone Record co. Ltd. te Londen, die thans onbreekbare gramophoonplaten in den handel brengt. De platen zijn dubbelzijdig bespeelbaar en ook buigbaar, zoodat men deze platen kan laten vallen, want zij breken nimmer. Dit lijkt ons werkelijk een belangrijk voordeel, dat even naar voren gebracht mag worden.

Pagina uit een Goodsoncatalogus van juli 1930 ( in negatief - klik op de foto om te vergroten) ( fotocopie gekregen van Brian Rust)

Van niet minder belang is ook, dat de Goodsonplaten nagenoeg niets wegen, wat vooral bij boottochten enz. van groote waarde is. Maar boven alles komt hier uit de groote zuiverheid van toon, waardoor deze platen geprefereerd worden boven vele andere merken. De Goodsons - en het wordt gegarandeerd - kunnen meer dan 1000 maal bespeeld worden, voordat zij, wat men noemt onbruikbaar zijn. Een voordeel is het ook, dat zij automatisch stoppen op elke machine. De Goodson Record Co. heeft een groot repertoire muziek-, zang- en dansnummers samengesteld en elken dag nog verschijnen nieuwe platen, die door het publiek gunstig, wij zouden willen zeggen met enthousiasme, ontvangen worden.

Goodsonverzameling ( collectie en foto Hans Koert)
Onder deze omstandigheden lijkt het ons niet overbodig onze lezers te wijzen op de nieuwe practische vinding van de Goodson Gramophone Record co. te Londen. Ieder, die van mooie, beschaafde muziek en zang houdt, moet bij zijn gramophonehandelaar het merk Goodson vragen. Goodson is juist in tegenstelling met andere platen van een witte kleur, zoodat men de platen gemakkelijk uit duizenden zal herkennen. Alle records zijn dubbelzijdig bespeelbaar en de prijs is naar verhouding billijker dan van elk ander merk ook.
Advertentie voor Goodson Onbreekbare Gramofoonplaten ( in negatief) ( klik op de foto om te vergroten) ( oorspronkelijk in Weekblad Het Leven, 29 november 1930)

Men late zich vooral een dezer dagen eens enkele nummers voorspelen om persoonlijk een oordeel te kunnen krijgen omtrent dit prachtige fabricaat. We wijzen er tenslotte nog op, dat de Importeurs van de Goodson Gramophone Record Ltd. Londen, zijn de heeren L. en E. Rohling te Amsterdam.

( uit het Weekblad "Het Leven" 29 november 1930.)

Een spelende Goodsonplaat op een Viva-tonal Columbia Grafolona Nº109A uit 1929 ( collectie en foto: Hans Koert)

Tenslotte een fragment van een Goodsonplaat, die op een gramofoon afgespeeld wordt en zijn fascinerende lijnenspel openbaart.

Breakaway door de Cosmopolitan Dance Players, één van de talrijke anonieme bands, die samengesteld werden door Fred Hall van de Grey Gull Studios (juni 1929)

Goodsonverzameling (collectie en foto: Hans Koert)

Dit nostalgisch stukje komt uit het weekblad HET LEVEN, eens één van de populairste weekbladen van Nederland en verschenen van 1906 tot 1941. Goodson maakte, behalve platen voor de commericële markt ook platen met daarop een advertentie geprint, vooral gericht op de Engelse markt. Wat te denken van advertentie voor Boots The Chemists (Always Open Day and Night), Wellsbach Lamps (United for Service To Give Good Gaslight), Henleys and British Record Washer Soap ( A free Goodson Record without advertising matter for Eighteen Cartons of Britisch record Washer Soap). In de onlangs verschenen bijdrage op de Flexible Records blog getiteld Goodson and Boots wordt geprobeerd een scan te plaatsen van alle 15 bekende Boots reclameplaten op het Goodson label. Er ontbreken er nog enkele: Wie kan er helpen?


Hans Koert

keepswinging@live.nl

Wie in onze tijd meent te kunnen beweren dat hij ongevoelig is voor reclame op internet, in kranten en tijdschriften, op tv - in reclameblokken of kunstig verstopt in soaps of films, is niet van deze wereld. Reclame of het aanprijzen van een product is van alle tijden. Op de markt verkocht zo vroeger de kwakzalver zijn wonderzalfje en tegenwoordig worden pillen met bijzondere uitwerkingen aangeboden op internet. Rond 1930 verscheen de onbreekbare plaat en in Het Leven, toen één van de meest gelezen weekbladen van Nederland, worden de kwaliteiten van de nieuwe plaat breed uitgemeten. Het originele artikel is afgedrukt en wekt hier en daar een glimlach op ieders gezicht ........ in feite is er niets veranderd!


Retrospect
Oscar Aleman Choro Music Flexible Records Hit of the Week-Durium Friends of the Keep Swinging blog Keep Swinging Contributions

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home