Sunday, September 10, 2006

Veckans skiva

( Naar de Nederlandse vertaling.)

The cardboard Hit of the week record, released in the US between 1930 and 1932 in a weekly edition was also shipped to Europe. In Europe they were sold as Hit of the weeks or as Sefonos or Sefono related labels in France. In Scandinavia they were sold as Veckans SKIVA. Veckans SKIVA means weekly disc.
The weekly series of disc contained US Hit of the weeks, English duriums and at the end of its being Danish tunes as SUPER duriums. There have been released more then 100 items. Veckans SKIVAs contain the original labeled record, but has a Swedish, magazine like cover.

Thanks to Fredrik Tersmeden from Sweden I can show you more details of one of these releases, the Veckans SKIVA nr. 35. As I don't read or write Swedish I copied his information to share with you.

PAGE 1: [to the right of the photo] Stina Karlsson - “All of Sweden’s Bångbro-Stina” returns this week with two new recordings. [at bottom] This issue: New Swedish accordion record! “Lull – lull – lull” [untranslatable nonsense] one-step and a sailor’s waltz “Some time perhaps accidentally” [the latter title a very free translation…]

PAGE 2
[contains a “review” of the record itself by “critic” Fred Ben (certainly a pseudonym), an announcement that Eduard Hladisch has been in London conducting the Durium concert orchestra for some Swedish recordings and an article predicting which will be the most popular tango melodies during the winter of 1932 and spring of 1933]


PAGE 3
[top left] Every Friday new melodies [top middle] Durium – the first self-changing record presents [top right] Have you all issues released? [left and right of the “label hole”: the lyrics of the two songs and beneath them some short notes on present films and other entertainment news] [beneath the “label hole”] The second Swedish accordion record by the virtuosos Albin Fernström and Bångbro-Stina. Herbert Lanners [a pseudonym for Herbert Landgren] is responsible for the vocal refrains. [bottom] Next issue: Lullaby of the leaves / Betty Boop – two foxtrots in the “Exclusive dance records” series


PAGE 4
[top] Hitherto the following melodies have appeared on Veckans Skiva [beneath follows a complete list of issues 1-34; in the right corner the name of the printing company.

Some additional information:

Stina Karlsson (1909-1982; known as “Bångbro-Stina” after Bångbro, the place she came from) was a popular female accordionist, active mainly in the 1930s and 1940s. She made 18 records for various companies, always playing duets with Albin Fernström. Live she usually performed with an accordion quartet.

Eduard Hladisch (1890-1968) was an Austrian-born composer, arranger, conductor and violin-player who from 1924 onwards worked in Sweden. His working fields included recordings, movies, radio, revues and other stage performances and he was much in demand.

Thanks Fredrik for sharing this great cover with us. I posted it at the online Durium (GB) Discography . This online discography is growing slowly.

This contribution is also posted at the
http://hitoftheweek.blogspot.com ( The Hit of the Week blogspot ).

Nederlands ( To the English translation )

De kartonnen Hit of the week platen, die wekelijks werden uitgebracht in de VS tussen 1930 en 1932 verschenen ook in Europa op de markt. In Europa werden ze verkocht als Hit of the weeks, of herlabeled als Sefono ( in Frankrijk). In Scandinavie verschenen ze deels als Veckans SKIVA . Veckans SKIVA betekent Wekelijkse Plaat.
Deze serie Veckans SKIVA's bevatten Amerikaanse Hit of the weeks, Engelse Duriums and op het eind van zijn bestaan Deense SUPER duriums. Er zijn er meer dan 100 verschenen. De Veckans SKIVA's bevatten de originele kartonnen platen, maar de (tijdschriftachtige) hoes was geheel in het Zweeds geschreven met specifieke informatie over de plaat en algemene informatie m.b.t. de amusementsmuziek.

Dankzij Fredrik Tersmeden uit Zweden kan ik één van deze Veckans SKIVA tot in detail beschrijven. Aangezien ik geen Zweeds lees of schrijf laat ik de uitwerking over aan Fredrik.

AFBEELDING 1:[Rechts van de foto] Stina Karlsson - “All of Sweden’s Bångbro-Stina” opnieuw met twee nieuwe opnamen [onder] Deze uitgave: Een nieuwe Zweedse accordeon plaat: “Lull – lull – lull” [titel zonder betekenis] one-step en een zeemanswals: Någon Gång Si Så Där Apropå“

AFBEELDING 2 bevat een recentie van de plaat door Fred Ben ( uiteraard niet zijn echte naam), en aankondiging dat Eduard Hladisch in London geweest is om het Durium Concert orkest te dirigeren voor een paar Zweedse opnamen en een artikel over welke tango het meest populair zal zijn in het komende halfjaar ( winter 1932 - voorjaar 1933)

AFBEELDING 3: [Boven links] elke vrijdag een nieuwe titels [top midden] Durium – the first self-changing record presenteert: [boven rechts] Heb je alle platen verzameld?[links en rechts van het middengat de tekst van de twee liedjes en daaronder een paar aankondigingen van films en nieuws uit de amusementswereld.[Onder het middengat] De tweede Zweedse accordeonplaat gespeeld door de virtuose Albin Fernström en Bångbro-Stina. Herbert Lanners [een pseudoniem voor Herbert Landgren] zingt het refrein. [onder] Volgende week: Lullaby of the leaves / Betty Boop – twee foxtrots uit de “Exclusive dance records” serie


AFBEELDING 4[boven] Tot nu toe zijn de volgende nummers verschenen op Veckans SKIVA: [Dan volgt een complete lijst van alle Veckans SKIVA's nr. 1-34;

Rechts onder de naam van de drukker.

Nog wat aanvullende informatie:

Stina Karlsson (1909-1982) bekend als “Bångbro-Stina” naar de plaats Bångbro, waar ze vandaan kwam) was een populaire accordeoniste, voornamelijk actrief in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Ze maakte 18 platen voor verschillende labels, speelde samen met Albin Fernström. Als ze optrad was dat meestal met een accordeon kwartet.

Eduard Hladisch (1890-1968) was een in Oostenrijk geboren componist, arrangeur en violist, die vanaf 1924 in Zweden werkte. Hij was een veel gevraagd artiest en terug te vinden in allerlei opnamen, films, radio programmas en revues.

Bedankt Fredrik voor deze schitterende Veckans skivahoes en de vertaling ervan. Ik heb hem in de online Durium (GB) Discography geplaatst . Deze online discografie groeit langzaam maar zeker.

Deze bijdrage is ook geplaats in mijn
http://hitoftheweek.blogspot.com ( Hit of the week blogspot ).

Nederlands ( To the English translation )0 Comments:

Post a Comment

<< Home