Wednesday, September 17, 2014

Nagedachtenis - Hans Koert overleden

Nederland verliest een groot jazzkenner en een aimabel mens   
Hans Koert (1951-2014)
 

Op 4 september j.l. kwam het droeve bericht dat Hans Koert op 63-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heinkenszand na een ernstige ziekte is overleden.
Zijn heengaan is een gevoelig verlies voor allen die serieus in jazz- en aanverwante muziek zijn geïnteresseerd. Want Hans was, naast zijn werk als docent, uiterst actief als een publicist/verzamelaar en als geen ander op de hoogte van wat er op jazzgebied omging.

Ik noem allereerst zijn passie voor gitarist Oscar Alemán, van wie hij de complete  verzameling opnamen bezat, alle details over diens leven kende en zelfs contact met zijn familie in Argentinië onderhield. Als hommage bracht Hans in 2002 een uitgebreide discografie van Oscar’s werk uit.

Voorts was er zijn “Hit of the Week” project (het digitaliseren van alle vroegere hits op Duriumplaten van de jaren 1930-32). Hij completeerde dit enorme project in 2011 waarbij al deze platen op vier dubbel-cd’s werden uitgebracht; een eerste volledige discografie.


Maar de grootste bekendheid verkreeg Hans door zijn weblogs die vanaf ca. 2006 uitkwamen onder de naam “Keep (it) Swinging" . Daarin publiceerde hij regelmatig gedetailleerde artikelen zoals bijvoorbeeld over Oscar Alemán, Choro Music en ‘Hits of the Week’. Deze werden gevolgd door frekwente publicaties over talloze jazzmusici en orkesten, zowel traditioneel als eigentijds en ook door verslagen van bijzondere jazzconcerten.

De blogs waren rijkelijk geïllustreerd met foto’s (veelal door hem zelf gemaakt) en bevatten vaak zeldzame audio-fragmenten van historische waarde. Door daarnaast Engelse versies uit te geven kreeg “Keep (it) Swinging” ook internationale aandacht en respons. In totaal verschenen er vanaf het begin zo’n 2000 blogs van zijn hand en men kan zich voorstellen wat een immens werk Hans daaraan moet hebben gehad. De laatste jaren bracht hij trouwens ook nog digitale ‘Nieuwsbrieven’ uit.

Ik werkte zelf met Hans samen voor mijn artikelen over de vooroorlogse Franse jazz en dat contact verliep steeds perfect en met humor. Op bezoek bij hem heb ik met bewondering zijn uitgebreide reeks naslagwerken bekeken. Samen waren wij in 2010 aanwezig bij het unieke concert in Dongen, ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van Django Reinhardt.

Door mijn uitwisseling met Hans kwam ik vele jaren geleden in contact met Jorgen Larsen uit Denemarken, met wie ik veel uitwissel..Van hem werden niet alleen Engelstalige artikelen gepubliceerd, maar hij nam zelfs taken van Hans over (bijv. tijdens vakanties). Op verzoek van Hans zal Jorgen weblogs blijven verzorgen, zodat “Keep it Swinging” niet stopt.

Ik zal Hans missen, niet alleen vanwege zijn grote jazzkennis, maar ook als vriend en ik  wens zijn vrouw Corrie veel sterkte met dit verlies – Hans blijft zeker in ons aller gedachten.
                  Georg Lankester

Monday, September 15, 2014

In Memoriam Hans Koert - by Georg Lankester

Hans Koert (1951-2014)
Hans Koert  deceased   

Holland has lost a great jazz specialist and a warm person   


On September 4, 2014 the sad news arrived that Hans Koert, at the age of 63 years, passed away in his residence Heinkenszand (Holland) after a serious disease.
His decease is a sore loss for all those who are really interested in jazz and related music, because Hans – apart from his profession as a teacher – was a dynamic publicist/collector and always well-informed about both the historical and contemporary jazz.
First of all Hans’ great passion for guitarist Oscar Alemán should be mentioned. Not only did he possess the complete collection of Alemáns’ recordings, but he knew every detail about the artist and even maintained contact with his relatives in Argentina..
As an homage Hans released an extensive discography on Oscars’ records in 2002..
Next  there was his “Hit of the Week” project (creation of a digital file of the old flexible ‘Durium’ records from the years 1930/32). Hans completed this huge project in 2011 whereby all recordings were issued on four double CDs.-  the first complete discography ever.
However, Hans’ activities became widely known when he started to release regulalrly weblogs from 2006 under the name “Keep (it) Swinging. These detailed blogs both in Dutch and English included info on Oscar Alemán, ‘Choro’ (Music from Brazil) and ‘Hits of the Week’.
Later these blogs were followed by interesting publications on jazz artists and bands, of both traditonal or contemparary origin and also reports on special concerts were released.
The blogs included many photos (Hans was also an excellent photographer and always had an eye for well chosen pictures to accompany the texts) and often rare audio fragments of historical value were inserted to complete the texts. By releasing English translations as well, “Keep (it) Swinging” received  international attention and feed-back. In total more than  2000 blogs were published and one can imagine how much work this must have represented. The last few years also digital Newsletters have been published.
I worked together with Hans for my publications on the pre-WW2  French jazz and our contact was always pleasant and full of humour. During a visit to his home it was impressive to find  so many reference books and records. I also remember that we both attended that unique concert which was given to celebrate the 100 years’ anniversary of Django Reinhardt’s birth.
Through my frequent exchange with Hans, I came into contact with Jorgen Larsen from Denmark.with whom I alo cooperate in jazz projects. Over the years Jorgen and Hans made and issued blogs together. That’s why Hans, prior to his passing away, asked Jorgen to continue his project, so fortunately “Keep (it) Swinging” will live on.
I shall miss Hans, not only beause of his great knowledge of jazz, but as a friend.and I wish his wife, Corrie, much strength in these difficult times. But with me, many others will always remember Hans with great respect.
                                                                                                                                                                                                    Georg Lankester

Thursday, September 11, 2014

In Memory of Hans Koert, September 2014Dear readers,

I have collected some of the notifications according Hans Koert's passing on September 4th, 2014. The following is a list of quotes from people who have reacted in forwarded e-mails or as comments on some of Hans' weblogs.

 e-mail: 
So sorry to hear of Hans’ passing. He was dedicated to bringing us all a little closer to the musicians we all have known and loved over the years. His enthusiasm was boundless and his seemingly endless supply of good humor came across, even in his writing. He will be missed. - Malcolm Rockwell 

Through the distance, my condolences for Hans` wife, his family and friends.- Luis ‘Tito’ Liber 

What sad news. Unfortunately, I never met Hans, but I admire the Oscar Alemán page. - Sincerely yours Sergio Pujol.

We are really sorry to hear this. Hans was the ultimate "alemaniac" as he always posted on the blog. He gave a lot to the memory of Oscar Aleman and many other artists on the Keep swinging blog. A lot of interesting information with a lot of love and passion were behind every post. He will be remembered. Our condolences to Corrie. - José Iacona 

Thank you for this sad information. Our condolences to you and to Corrie.Best wishes, Richard and Meagan Hennessey, Archeophone Records

My sincerest condolences on Hans Koert’s passing. - Jim Eigo, Jazz Promo Services

I am really sorry to know about Hans Koert's passing, please give my condolences to his family.- Michele Ariodante

 blog comments:
Thank you for sharing this sad news with us, he will be missed. My condolences to friends and family. - http://juffrouwjo.wordpress.com/ 

It is a great loss and we will miss him a lot. - Jorgelina Alemán, Daniel Cossarini 

Hans, Your work and legacy will never stop swinging. - Lao Iacona.

Una muy lamentable noticia, siempre te recordaremos, nuestras condolencia a su familia. - Hot Club de Boedo 

Hans Koert did an incredible work to preserve the memory and career of Oscar Aleman. Thanks for everything Hans! Rest in peace. - José Iacona

 -

Thanks for your support!

My personal farewell in still footage and music. Thanks for everything, dear friend!


---
Jo
keepitswinging.domain@gmail.com

Thursday, September 04, 2014

Hans Koert (1951 - 2014)

Hans Koert (1951-2014)
Dear readers,

I had the sad news this afternoon that Hans Koert passed away this morning. Hans Koert died from complications caused by a lung cancer that has kept him inactive at his website and blogs for some months. I have lost a dear friend, however, my thoughts and condolences in this difficult hour I forward to Corrie, Hans' wife, 

If you wish to express your compassion or send a condolence notification, I will state Corrie's postal address below. You may also state your message by notifying me at the e-mail address below, then I'll forward your message to Corrie. As always, you can also use the comment facility at the blog, if you prefer this solution.

Hans Koert was the founder and main editor of the Keep Swinging website including under-webs and blogs. Before it was too late, I promised Hans to continue his work the best I can. If you have questions or comments regarding this, please feel free to contact me in an e-mail.

Here is the postal address of Corrie Koert:

Ms. Corrie Koert
Torenvalkstee 8
NL-4451 CM Heinkenszand
The Netherlands

The e-mail address to send condolence notification or questions, please use this:

keepitswinging.domain@gmail.com

Thank you for your support!

Jørgen Larsen